L’Ajuntament de Dosrius firma el contracte per arranjar el carrers de Can Massuet-El Far

 

L’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné, i el Sr. Xavier Prat Farré, en nom de l’empresa PAEXBA, han signat el contracte per arranjar diversos carrers del nucli de can Massuet-El Far.

Els carrers que es pavimentaran són: Tagamanent, can Domingo, Montgat, Masnou, Girona, Tarragona, Arenys i Lleida del nucli de can Massuet-El Far.

El preu del contracte, IVA inclòs, és de 95.200,– euros. La realització d’aquestes obres començarà el dilluns 27 de maig d’enguany.


Abans de l’inici de la pavimentació d’aquests carrers, l’Ajuntament signarà un contracte amb la mateixa empresa per a l’arranjament de les avingudes principals de can Massuet-El Far, per un import d’uns 60.000 euros, segons acord adoptat per la Comissió de Govern de data 13.05.2002.

.
Entre els 95.000 i els 60.000 euros, l’Ajuntament de Dosrius farà un gran esforç perquè la vialitat del nucli de can Massuet-El Far sigui més còmoda i segura per a tothom.
Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 20 de maig de 2002.