L’Ajuntament de Dosrius firma un conveni amb la Creu Roja

 

L’Ajuntament de Dosrius i la Creu Roja han signat un conveni de col.laboració mútua, per tal de desenvolupar activitats de caràcter social, d’assistència a actes organitzats per l’Ajuntament, de caràcter preventiu i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps d’actuació, per fer més efectiva l’atenció a diferents sectors socials.

A tal efecte, l’Ajuntament aportarà una subvenció per un total de 7.212,15 euros. Desglossats, representen uns 1.803,05 euros per garantir la presència a festes majors, cavalcades de reis i altres actes que l’Ajuntament realitzi. La part novedosa d’aquest conveni és l’assistència domiciliària que la Creu Roja realitzarà a persones necessitades del nostre municipi. Aquest servei serà de forma experimental de 10 hores setmanals i consistirà en l’atenció personalitzada potenciant la higiene i el servei sanitari a domicili, entre altres, al qual s’hi destina la quantitat de 5.409,10 euros.


Amb aquest servei novedós, l’Ajuntament de Dosrius i la Creu Roja volen potenciar el que pensem que ha de ser un servei de futur, l’assistència domiciliària a persones grans o malaltes que ho necessitin. Aquesta prova pilot ens ha de marcar les necessitats que el nostre municipi ha de potenciar per anar augmentar la qualitat de vida en tots els sectors de la població.Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 7 de maig de 2002.


Peu de fotografia: El President de la Creu Roja, Sr. Francesc Villegas i Acién, amb l’alcalde de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné i amb el regidor de Benestar Social, Sr. Josep M. Sagristà i Vilà i la Sra. Marta Obón, responsable sectorial de la Creu Roja, en el moment de la signatura del conveni.