L’Ajuntament de Dosrius rep una subvenció de la Diputació de Barcelona per a actuacions de serveis a les persones i a les empreses

L´Ajuntament de Dosrius està integrat dins del Pacte Territorial per a l´ocupació, que lidera el Consell Comarcal del Maresme, i entre altres administracions i agents socials hi ha la Diputació de Barcelona.


L´Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona ha proposat al President de la Diputació una sèrie d´ajuts a projectes i programes presentats dins dels pactes territorials per a l´ocupació. L´actuació proposada per l´Ajuntament de Dosrius, anomenada “serveis a les persones i a les empreses”, ha tingut una subvenció de 5.295,36 euros, per a l´anualitat 2002.

Aquest ajut és molt importat per a l´Ajuntament, ja que contribueix a tirar endavant l´àrea que en aquest mandat es va crear, anomenada Borsa de Treball, que coordina les necessitats de les empreses amb les necessitats de les persones que cerquen un lloc de treball.

Josep Jo i Munné
Alcalde