L’Ajuntament de Mataró decideix el calendari de festes locals 2003

Els dos festius locals seran el 9 de juny i el 27 de juliol

Dijous que ve, 12 de setembre, està previst que el Ple aprovi el calendari de festes locals per a l´any 2003.

D’acord amb el calendari de festes locals laborals marcat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, es proposa establir com a festes locals, retribuïdes i no recuperables, els dies 9 de juny, dilluns de Pasqua Granada, i el diumenge 27 de juliol, festa major de Les Santes.


Amb aquestes dues festes locals i les marcades per la Generalitat de Catalunya, el Calendari de Festes a Mataró per a l’any 2002, queda de la següent manera:

1 de gener
Cap d’Any
dimecres

18 d´abril
Divendres Sant

21 d’abril
Dilluns de Pasqua

1 de maig
Festa del Treball
dijous

* 9 de juny
Dilluns de Pasqua Granada

24 de juny
Sant Joan
dimarts

* 27 de juliol
Festa Major de Mataró. Les Santes
diumenge

15 d´agost
L´Assumpció
divendres

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
dijous

12 d´octubre
Festa Nacional d´Espanya
diumenge

1 de novembre
Tots Sants
dissabte

6 de desembre
Dia de la Constitució
dissabte

8 de desembre
La Immaculada Concepció
dilluns

25 de desembre
Nadal
dijous

26 de desembre
Sant Esteve
divendres* festa local