L´Ajuntament de Mataró enllesteix un altre tram del carril bici que ja s´estén quasi un quilòmetre al llarg del camí del Mig

El passat mes de novembre van acabar les obres d´un altre tram del carril bici de la ciutat. Aquest nou tram, d´uns 235 metres de longitud, transcorre pel camí del Mig, entre el carrer Josep Monserrat Cuadrada i la plaça Alcalde Serra i Xifra, i dóna continuïtat al ja existent al camí del Mig. Aquestes obres les ha realitzat l´empresa Montalgas i han costat 52.463,24 euros.


Antecedents

El projecte de carril bici s’emmarca en el treball “Estudi per a la definició d´un pla director d’una xarxa reservada per a bicicletes a Mataró”, presentat el desembre de 2001 a l’Ajuntament per la Fundació RACC ( Real Automòbil Club de Catalunya), on es proposaven diferents circuits de carril bici per a tota la ciutat de Mataró. Aquest projecte és un primer pas en la implementació d’aquest sistema de transport sostenible per la ciutat que forma part dels criteris de l´Agenda 21.

Les obres del primer tram de carril bici es van iniciar a finals de l´any 2001 a la vorera cantó muntanya del camí del Mig, entre la ronda del Cros i el carrer de l’Estadi i durant el primer semestre de 2002 es va condicionar el circuit que seguia pel camí del Mig fins al carrer Monserrat Cuadrada.

Aquest tram fa 2 metres d’amplada i és bidireccional -els dos sentits de la circulació-. Les bicicletes van bàsicament per sobre de la vorera excepte entre el carrer Josep Monserrat Cuadrada i la plaça Alcalde Serra Xifra, on tenen un carril en calçada segregat de la resta de circulació. En total tot el circuit fa 980 m.

L´execució d´aquest carril bici ha comportat la creació de rebaixos (guals) per a bicicletes i vianants, la senyalització d´un pas nou de vianants, la instal·lació de semàfors de leds (de baix consum) per a bicicletes, i semàfors per a invidents, així com la senyalització horitzontal indicant que és carril bici.

Aquest circuit complementa el ja existent al Polígon Industrial Les Hortes del Camí Ral, i que està destinat a ús d´oci, atès que connecta amb la pista practicable de la Riera d´Argentona. Aquesta zona es configura actualment com espai lúdic per a la utilització de la bicicleta.