L’Ajuntament de Mataró fa una campanya per evitar que els industrials incompleixin la normativa de gestió de residus

L´Ajuntament ha començat durant el mes d´octubre una campanya d´inspecció i revisió del compliment d´ordenança de residus i neteja viària, que va entrar en vigor al gener.

Durant el primer semestre de l´any s´ha realitzat un seguit d´actuacions destinades a donar a conèixer la nova normativa a través de reunions específiques amb entitats, cartes adreçades als industrials, i també a través de la utilització de material informatiu a la via pública ( per exemple, adhesius als contenidors indicant horaris).


A partir d´ara, l´Ajuntament denunciarà els incompliments tant de l´ordenança municipal com del marc general, la Llei Reguladora del Residus.

La primera fase d´aquesta campanya sancionadora anirà enfocada als industrials, que segons la llei estan obligats a gestionar directament els seus residus mitjançant gestors autoritzats. Conseqüentment, no poden utilitzar el sistema de recollida domiciliària.

L´incompliment d´aquesta obligació comporta problemes de saturació dels contenidors, acumulació de deixalles a la via pública i encariment de la recollida i tractament de la brossa.

Els inspectors municipals, la Policia Local o qualsevol particular pot denunciar els incompliments, que segons l´ordenança es tipifiquen i classifiquen en infraccions lleus, greus o molt greus.

Les lleus se sancionen amb multes de fins a 3.005,06 euros, les greus fins a 30.050,61 euros i les molt greus, fins a 60.101,21 euros. Pel que fa a l´incompliment dels residus de la construcció (runes, enderrocs…) per part dels industrials, les sancions poden anar entre 120,20 euros i 30.005,06 euros.

La jornada “Reptes ambientals a l´empresa”

La regidoria de Ciutat Sostenible ha programat, en col·laboració amb el Departament de Serveis Municipals i l´Institut Municipal de Promoció Econòmica, una jornada informativa específica adreçada als empresaris i tècnics, especialment del món del tèxtil, el comerç i la construcció.

La jornada, que tindrà lloc el dia 21 d´octubre a l´Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) i és d´inscripció gratuïta, porta per títol “Reptes ambientals a l´empresa: Els residus” i s´emmarca en la difusió dels criteris de sostenibilitat de l´Agenda 21.

El programa previst és el següent:

-9.30 hores. Inauguració a càrrec de l´alcalde, Manuel Mas, i del gerent del Centre per a l´Empresa i el Medi Ambient, Víctor Macià.

-9.45 hores. “El medi ambient com a eina de gestió a l´empresa”, a càrrec del coordinador de l´àrea d´empreses del Centre per a l´Empresa i el Medi Ambient, Alfred Vara.

-10.10 hores. “El marc normatiu català en matèria de residus: implicacions pràctiques als sectors industrial i comercial dels respectius programes de gestió de residus de la Junta de Residus”, a càrrec de l´assessor del medi ambient de la Federació de Municipal de Catalunya, Joan Gaya.

-10.55 hores. “El marc normatiu municipal en matèria de residus: la nova ordenança de residus urbans i neteja viària”, a càrrec del Cap de Serveis Municipals de l´Ajuntament de Mataró, Ferran Àngel.

-12.00. “Un exemple de gestió de residus conjunta: l´experiència de l´associació industrial per a la producció neta a la Vall Baixa i Delta del Llobregat”, a càrrec del gestor de medi ambient del grup DAMM, Josep Maria Carceller.

-12.30 hores. “Eines i ajuts específics de la Junta de Residus destinats a la correcta gestió dels residus”, a càrrec del tècnic de la Junta de Residus, Pau Guzmán.

-13,00 hores. “La diagnosi ambiental d´oportunitats de minimització”, a càrrec del coordinador de l´àrea d´empreses del Centre per a l´Empresa i el Medi Ambient, Alfred Vara.

-13.20 hores. “Línies de suport a curt termini per al sector empresarial de Mataró”, a càrrec del Cap del Servei d´Empresa de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Carles Fillat.