L’ajuntament de Premià de Dalt aprova el Pla Jove del municipi

El Pla s’estructura en cinc grans eixos, Informació, Autonomia, Accés al món del treball, Lleure i cultura i Participació democràtica

El Pla Jove de Premià de Dalt és la culminació d’un procés que començava fa tres anys, amb la voluntat de la regidoria de Joventut d’establir una política de joventut innovadora al municipi. Fins llavors, les accions dutes a terme adreçades als joves havien estat disperses, i la seva evolució i consolidació feia necessària la creació d’una estructura que n’ordenés la programació.


Com explica el regidor de Joventut, Manel Rodríguez (CiU), “des de l’Ajuntament hem apostat per incorporar-nos a la dinàmica que proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya que ha impulsat la Secretaria General de Joventut de la Generalitat”. I afegeix, “també m’agradaria destacar el suport que hem rebut de la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina del Pla Jove, i que ha facilitat la posada en marxa i posterior consolidació de La Fletxa, el centre d’operacions del Pla”.

Tots els grups municipals van votar a favor de l’aprovació inicial del Pla de Jove de Premià de Dalt el passat 16 d’abril, en la Sessió Plenària Ordinària. L’esmentat document és un pla de treball de caràcter transversal, és a dir, implica la cooperació amb d’altres departaments municipals per a dur a terme les actuacions programades. El Pla té cinc grans eixos de treball: Informació, Autonomia, Accés al món del treball, Lleure i cultura i Participació democràtica. Alhora, cadascun d’aquests cinc àmbits té dos o més programes d’intervenció i diverses accions a desenvolupar.

La planificació del Pla és a quatre anys, del 2002 al 2005, i per a cadascun d’ells es preveu el desenvolupament de totes o part de les accions programades. Les línies, programes i accions del Pla pretenen cobrir el conjunt de temàtiques que afecten els joves, per a satisfer les seves necessitats i posar remei a les seves mancances.
La missió fonamental del Pla Jove és dotar la població dels mínims recursos materials que permetin als joves desenvolupar les seves activitats educatives, formatives, laborals i d’oci a Premià de Dalt, sense renunciar a uns serveis de qualitat. El Pla també promou la participació activa del jovent en els esdeveniments que els afectin directa o indirectament. El regidor de Joventut, Manel Rodríguez (CiU) destaca que “el Pla també té la voluntat de fer del nostre poble un municipi atractiu pels joves, amb una àmplia oferta de recursos i serveis que permeti que els joves hi desenvolupin els seus projectes i inquietuds”.

Per aplicar les accions programades, l’Ajuntament de Premià de Dalt ha fet una periodització precisa al llarg dels quatre anys de vigència del document, una dotació de recursos determinada, i propostes concretes de desenvolupament d’eines de gestió i de creació futura d’equipaments i serveis físics adreçats als joves. En aquest sentit, el Consistori ja preveu la construcció d’un equipament central pels joves, que podria ser l’antic Escorxador, tot i que només és una possibilitat. L’altre gran repte de la regidoria de Joventut és crear i consolidar diferents espais i canals de comunicació amb els joves. En aquest objectiu, té una gran incidència l’IES Valerià Pujol, on, des de primers d’any, l’Ajuntament disposa d’un Punt d’Informació Juvenil de caràcter estable.

Els antecedents del Pla Jove de Premià de Dalt comencen l’any 2000, quan la regidoria va dur a terme un estudi de la realitat juvenil de Premià de Dalt, mitjançant enquestes, per a conèixer aquest segment de la població, les seves necessitats i les seves preferències. D’aquest estudi es desprèn que pels joves de Premià de Dalt els àmbits d’informació que els serien més útils són l’Ocupació, la Solidaritat, l’Ensenyament i les Vacances. I pel que fa a les actuacions que consideren prioritàries haurien de ser en el camp de l’ocupació juvenil, l’accés a l’habitatge, l’assessorament i la música i el teatre.NOTA Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Premsa (Mònica Farré o Cristina Costa) als telèfons 617 38 39 74, 637 50 94 72, a través del correu electrònic pluraletc@airtel.net , o bé connecteu-vos al web municipal www.premiadedalt.org