L’Ajuntament de Premià de Mar demana una actuació urgent de l’ACA

Les pluges del passat 23 de setembre van produir basaments d’aigües fecals al carrer Santiago Rusiñol de Premià de Mar procedents del col·lector que condueix les aigües residuals de Premià de Dalt, la força de l’aigua també ha aixecat el paviment i ha deixat la zona inestable, per la qual cosa s’ha tallat el trànsit. L’Ajuntament ha adreçat un fax a l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè actuï de manera immediata i solucioni aquest problema que s’arrossega des de la passada tardor.


El carrer és previst que es mantingui tallat fins que l’ACA no resolgui aquesta situació que l’afecta directament.
Aquest basament es produeix, perquè el col·lector de Premià de Dalt està connectat a la xarxa local de clavegueres de Premià de Mar, la qual cosa exigeix una solució immediata segons s’indica en diverses comunicacions que l’Ajuntament de Premià de Mar ha fet a l’Agència Catalana de l’Aigua. La
darrera, avui mateix, mitjançant un fax.

El mes de setembre de 2001 l’ajuntament va rebre diverses denúncies de l’Associació de Veïns de Can farrerons en el sentit que es produïen humitats i vessaments d’aigües en l’estació de bombejament del carrer Jacint Verdaguer. Avisada la Brigada Municipal es van realitzar diverses cates i es va constatar que es tractava d’una canonada general de clavegueram provinent de Premià de Dalt que es trobava en molt mal estat i que no hi havia estat connectada al nou col·lector general d’aigües de Jacint Verdaguer. A l’octubre del 2001 es van posar en coneixement de l’Agència Catalana de l’Aigua aquests fets ja que la claveguera no era del sistema local, competència de l’ajuntament. L’ACA va executar la connexió al col·lector i
de forma provisional es va empalmar la claveguera general de Premià de Dalt a una de més petita, de la xarxa local, la qual cosa ha provocat les inundacions de les darreres pluges ja que, la claveguera de xarxa local no dóna a l’abast.

El passat 19 de setembre es va notificar aquesta situació a l’ACA sense obtenir resposta, en la mateixa línia avui, 26 de setembre, s’ha tornat ha notificat, a través d’un fax, demanant que es procedeixi, amb la màxima urgència, a la reparació del col·lector i al restabliment de la normalitat
en aquest punt de la xarxa de clavegueram.

Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53 cruzcj@diba.es
>