L’Ajuntament renova una part de l’enllumenat públic de Cerdanyola

Les obres costen 133.242 euros

L’Ajuntament de Mataró ha començat les obres de reforma de l´enllumenat públic d´una part de la zona de Cerdanyola, que està previst que estiguin enllestides a finals de desembre

L´àmbit d´actuació d´aquestes obres comprèn els següents carrers:

. avinguda Gatassa (entre el carrer Josep Monserrat Cuadrada i l´avinguda Puig i Cadafalch),

. passeig Ramon Berenguer III (entre l´avinguda Gatassa i l´avinguda Puig i Cadafalch),

. carrer Marathon (entre el passatge Pedraforca i l´avinguda Gatassa),

. passatge Baldomer Vila,

. carrer Indústria,

. carrer Vitòria (entre el carrer València i l´avinguda Gatassa),

. carrer Nàpols,

. carrer Mallorca,

. carrer Sicília,

. carrer Provença,

. carrer Sant Joan Bosco (entre el carrer València i el carrer Rosselló),

. avinguda Puig i Cadafalch (entre la plaça Isla Cristina i l´avinguda Gatassa, costat mar) i

. a la plaça Isla Cristina es renoven dos punts de llum que hi ha a continuació del carrer Nàpols.

La instal.lació de l´enllumenat públic la portarà a terme l´empresa Boquet SL per encàrrec del Departament de Serveis Municipals i Manteniment i els treballts tenen un pressupost de 133.242 euros.

Descripció de les obres

A l´avinguda Gatassa s´instal.laran bàculs a 8 metres d´altura i 2,3 metres de braç, que estaran equipats amb una llumenera de 150 W.

L´enllumenat al passeig Ramon Berenguer III es farà mitjançant bàculs a 11 metres d´altura i 2 metres de braç, que se situaran a un sol costat i aniran amb làmpades de 250 W.

Al carrer Marathon s´instal.laran bàculs a 8 metres d´altura i 1,5 metres de braç a un sol costat del carrer. A l´extrem del bàcul s´hi posaran làmpades de 150 W i en el tronc d´aquest, a 4,5 metres del terra, de 70 W. Aquesta segona llumenera reforçarà l´enllumenat de la vorera que queda esmorteïda per la frondositat dels arbres.

Quant a l´avinguda Puig i Cadafalch s´hi col.locaran els mateixos tipus de columnes i llumeneres que a la resta de l´avinguda ja està arranjada.

Al final del carrer Indústria, en un tram del carrer sense asfaltar, s´instal.larà una columna de 6 metres amb una làmpada de 100 W.

A la resta de carrers es muntaran braços de paret a 6 metres del terra amb una llumenera de 100 W.

El nou armari del quadre elèctric se situarà en una caseta que hi ha al parc Puig i Cadafalch, a l´interior d´aquest armari s´instal.laran els equips de mesura i de protecció i els circuits de doble nivell.

Aquestes obres de reforma de l´enllumenat es realitzen amb la normativa de protecció contra contactes elèctrics directes, sobrecàrregues i curtcircuits i contra contactes elèctrics indirectes.