L’Ajuntament renova voreres i calçades a la ronda Alfonso X El Sabio i als carrers La Vinya i Verge de Guadalupe

Les obres formen part del pla de renovació de calçades 2002

El Servei de Manteniment de l´Ajuntament està portant a terme l´arranjament de la calçada d´un tram de la ronda Alfonso X el Sabio i la millora dels carrers La Vinya i Verge de Guadalupe. Aquestes obres formen part del pla de renovació de calçades 2002.


Els treballs, que es van iniciar el passat mes de juliol i finalitzaran aquest mes, els està fent l´empresa Port Narbonne, SL amb un pressupost de 184.000 euros.

Ronda Alfonso X, el Sabio

L´obra ha afectat al tram comprès entre la carretera de Mata i el passeig Rocafonda, que equival a 180 metres de longitud i s´ha basat en la renovació de voreres i a la millora de la calçada. En conjunt el vial té un total de 20 metres d´amplada: 12 de calçada i 4 metres de vorera a cada banda.

Les voreres s´han renovat amb peces de panot de color gris

Quant a l´asfaltat del carrer, que es farà el divendres 13 de setembre, s´ha optat per un paviment absorbent de soroll per tal de millorar la contaminació acústica d´aquesta zona.

La illeta situada al final del tram, la cruïlla amb la carretera de Mata, també s´està remodelat, i s´ha creat una petita àrea de descans: per una banda s´ha ampliat la vorera i s´hi inclourà un carril per poder accedir a la gasolinera, i per l´altra, s´hi col.locaran 4 bancs i es plantaran arbusts Viburnum Lucidum que serviran per a una major protecció acústica.

A més, també s´hi recol.locaran semàfors i diverses senyals viàries.

Carrers La Vinya i Verge de Guadalupe

L´actuació en aquests dos carrers de La Llàntia només ha comportat la remodelació de les calçades. Aquests dos vials comprenen un longitud total de 112 metres: 37 metres del carrer La Vinya i 85 del carrer Verge de Guadalupe. Quant a l´amplada dels carrers és de 8 metres, 6 metres de calçada i 0,95 metres a cada vorera. L´asfaltat es farà el dijous 12 de setembre.

També, aprofitant les obres, s´han construït tres nous pous de registre.

El pla de renovació de calçades té com a objectiu la millora dels carrers de la ciutat, amb preferència aquells que són de llambordes, i els que tenen calçades malmeses pel pas del temps.

Aquests propòsits s´emmarquen a l´Agenda 21, amb la intenció d´aconseguir millores mediambientals com ara la reducció de la contaminació acústica.