L’Ajuntament signarà un acord amb les operadores per a que no instal·lin antenes de telefonia ni a les escoles, ni als hospitals ni als geriàtrics de Mataró

Ja no és possible col·locar-les ni als parcs ni als edicifis catalogats

El dimarts 14 de maig, el conseller-delegat de Llicències, Arcadi Vilert, i la consellera-delegada de Ciutat Sostenible, Montserrat López, han presentat l’Estudi d’Implantació d’Instal·lacions de Radiocomunicació.

D’aquest estudi se’n desprèn un plànol on s’especifiquen els indrets de la ciutat on no es podran instal·lar antenes de telefonia mòbil, fet que facilitarà la gestió de les possibles llicències que les operadores puguin arribar a demanar.


D’entrada, l’Ajuntament i les operadores signaran properament un novedós acord per a no instal·lar noves antenes de telefonia mòbil als entorns del centres docents, ni als hospitals, ni als geriàtrics de la ciutat.

Per altra banda, l’Ajuntament no autoritzarà antenes als parcs i jardins, ni tampoc als edificis catalogats de Mataró i establirà condicionants a la concessió de llicències a l’entorn d’aquests edificis, als carrers inclosos en el Catàleg del Patrimoni, i a la façana marítima, bàsicament amb l’objectiu de minimitzar l’impacte visual de la instal·lació.

En la resta d’indrets de la ciutat, cada cop que una operadora sol·liciti una llicència, l’Ajuntament estudiarà si la ubicació proposada compleix la normativa sobre distàncies i emissions i informarà proactivament tant els propietaris de l’edifici com els seus inquilins per a que puguin expressar la seva opinió.

Per últim, per a l’Ajuntament, els indrets on és preferible la instal·lació en cas que hi hagi sol·licitud de llicència per part de les operadores són les zones on predomina l’ús industrial i no hi ha vivendes. I més concretament, si en la zona industrial es vol instal·lar una torre, l’Ajuntament obligarà a les operadores a compartir infrastructures, és a dir, que amb una mateixa base, es pugui instal·lar diferents antenes. Aquest mateix precepte també regirà en el cas de sol·licituds d’instal·lació d’antenes en àrees no urbanes.

L’Ajuntament de Mataró va ser un dels primers de tot Catalunya en intentar regular la instal·lació d’antenes de telefonia amb una ordenança municipal i la va aprovar el 27 de novembre de 2001. L’ordenança compleix tots els criteris del Decret de la Generalitat de 29 de maig de 2001 i també el Reial Decret del Ministeri de Ciència i Tecnologia de 28 de setembre del mateix any.

L’estudi d’implantació d’Instal·lacions de Radiocomunicació es revisarà anualment i en serà informat el Consell Municipal de Medi Ambient i la Federació d’Associacions de Veïns. Aquest estudi s’ha realitzat tenint en compte els que s’han anomenat Plans d’Implantació de les operadores, que recullen les possibles necessitats d’instal·lació d’antenes, però aquestes no es poden fer realitat si no tramiten i aconsegueixen les corresponents llicències a l’Ajuntament.

Actualment hi ha instal·lades a Mataró 22 antenes, de les quals 5 són de Telefónica, 5 d’Airtel i 12 d’Amena. A més, les operadores tenen demanades 4 llicències més, però les instal·lacions no poden funcionar a l’espera de la concessió o no de la llicència.