L’alcalde d’Argentona ha estat nomenat comissionat de la presidència del CCM per a la definició del futur dels estudis universitaris

L’Alcalde d’Argentona, Antoni Soy, ha estat nomenat Comissionat de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme per al planejament estratègic del nou model universitari de Mataró i el Maresme.
Segons Decret de la Presidència del Consell Comarcal, les funcions d’aquesta figura seran: assessorar a la Presidència en matèria d’estudis universitaris a la comarca del Maresme; representar a la Presidència, com a Comissionat, en els fòrums de debat sobre el futur dels estudis universitaris de Mataró i el Maresme; proposar elements de reflexió o actuacions concretes en relació a la reordenació dels estudis universitaris del Maresme, l’exploració de sinèrgies entre els centres universitaris existents, l’adaptació a l’actual oferta d’ensenyaments superiors, les relacions institucionals entre els agents públics i privats implicats. Simultàniament, Antoni Soy ha estat designat, també, en representació del Consell Comarcal, membre de la Comissió de Coordinació i Consulta dels Estudis Universitaris de Mataró-Maresme. Aquesta Comissió està formada per cinc representants del Consell Comarcal i cinc de l’Ajuntament de Mataró, segons es preveia en el Conveni formalitzat per ambdues institucions a finals de setembre de 2001.