L’alcalde de Mataró inaugura la nova plaça de l’Havana

Els veïns celebren les obres, valorades en 210.354 euros, amb una cantada d’havaneres

Diumenge 30 de juny, l´alcalde, Manuel Mas, presidirà la inauguració oficial de la nova plaça de l´Havana, situada a la confluència del Camí Ral i els carrers Prat, Sant Pelegrí, Confraria de Sant Elm, i Josep Castellà.

L´acte, que ha estat coorganitzat per l´Ajuntament i l´associació de veïns i començarà a les 20 hores, serà amenitzat per una cantada d´havaneres a càrrec del grup Mestre d´Aixa i rom cremat, amb la voluntat de recuperar cert esperit mariner en aquest barri del litoral mataroní. El colofó de la festa popular el posarà un castell de focs d´artifici.La nova plaça de l´Havana ha convertit una singular cruïlla de carrers en una petita zona verda de descans i pas dels ciutadans i, per aquest motiu, han estat executats amb cura els diferents itineraris i zones d´ombra.


Les aportacions dels veïns al projecte han servit per millorar la funcionalitat i disseny de la plaça, que és important per al barri i que també té un paper especial en el context de la reforma i ampliació del centre de la ciutat, tenint en compte la seva connexió amb els entorns de Can Xammar a través del carrer Sant Pelegrí. En aquest sentit, la nova plaça és una peça més de la metamorfosi que està experimentant la zona amb la construcció dels nous aparcaments subterranis, la plaça de Can Xammar, el futur Centre d´Atenció Primària del Centre, i la conversió de diversos carrers en itineraris per a vianants.


Descripció tècnica de la nova plaça

La nova plaça té una forma triangular i està annexionada a la banda de muntanya del Camí Ral.


Les obres, que van ser adjudicades a l’empresa PAVIBAR i representen una inversió de 210.354,24 euros, van tenir una durada aproximada d´uns tres mesos en la seva vessant urbanística. A continuació es va procedir a plantar el nou arbrat, operació que ha acabat recentment.

En total hi ha dues dotzenes d´arbres: s´ha conservat bona part de l’arbrat existent i s’hi han plantat nous exemplars i plantes tamissants. En concret, a la plaça s´han construiït dues noves fileres d’arbres, la primera d’elles, amb 6 palmeres, segueix el traçat del Camí Ral per mantenir la visió de l’itinerari. Aquesta filera té continuïtat a la vorera de muntanya del Camí Ral amb 6 plàtans nous que s´hi ha plantat, seguint l´aliniació de 6 exemplars preexistents.La segona filera, formada per un grup aliniat de 4 acàcies de Constantinopla, s´han plantat en un escossell corregut en mig de la plaça. I, finalment, a la vorera del costat Barcelona que relliga els carrers Prats i Confraria Sant Elm, s´hi ha col·locats 2 plàtans nous més.

El paviment són de pedra artificial en l’àmbit concret de la plaça i de panot a les voreres.

Els treballs han consistit també en l’adequació de les següents voreres i la construcció dels corresponents guals per suprimir barreres arquitectòniques i per vacilitar l’accés a alguns garaigs:

-Vorera de la banda del costat Barcelona que relliga els carrers Prat i Confreria Sant Elm.
-Vorera del Camí Ral, entre els carrers Confreria Sant Elm/Prat i el carrer Floridablanca.

El projecte ha inclòs també la instal·lació de nou enllumenat, format per col·lumnes de llum, focus i projectors, i també nou mobiliari urbà, com ara bancs de pedra i de fusta, papereres i una font