L´alcalde de Mataró visita les obres de la nova zona verda del carrer Santa Caterina

L´espai quedarà dividit en dues petites places enjardinades

L´alcalde, Manuel Mas, ha visitat les obres de construcció de la nova zona verda del carrer Santa Caterina, situada al barri de La Llàntia.

Els treballs, que els realitza l´empresa Pasquina SA i tenen un pressupost de 168.057,98 euros, van començar a principis de juny i està previst que finalitzin el pròxim mes d´octubre.


L’objectiu de les obres és convertir l’espai en una zona verda òptima per a l’oci i, alhora, posar fi als problemes que provoca l’escorrentia de les aigües pluvials que llisquen pels talussos de sorra de l´indret

La primera actuació a la zona ha consistit en la neteja i esbrossada de la superfície de la plaça i també en l’enderroc del vial afectat i de l’escala existent. A continuació, s´han realitzat moviments de terres per definir una nova rasant i adequar els talussos.

La zona verda ha quedat dividida finalment en dues petites places enjardinades, on està previst plantar pruners, pins, i altres plantes. La calçada del carrer Santa Caterina que es veu afectada per les obres s´ha pavimentat de nou i s´han refet les voreres de l’entorn de la plaça. A més, s´està construint una nova escala que comunicarà els carrers Santa Caterina i Tossa.

Pel que fa a les instal·lacions, s´ha aprofitat per soterrar una línia de baixa tensió que passa per aquesta zona, es col.locarà una xarxa de reg de funcionament automàtic i es construirà un nou sistema de recollida de les aigües pluvials amb embornals (connectats directament a la xarxa general de clavegueres).

També se substituirà l’actual enllumenat públic del carrer Santa Caterina en aquest àmbit d’actuació i es col·locaran punts de llum de rendiment òptim amb estalvi energètic. El nou mobiliari urbà estarà format per bancs de fusta i papereres.