L’anticoncepció d’emergència

Descripció
L’
anticoncepció d’emergència amb Levonorgestrel a la xarxa de salut de Catalunya
és un estudi del Departament de Salut de la Generalitat on es justifica la importància del Levonorgestrel per evitar embarassos no desitjats. S’espera que a partir de la publicació del document ajudi a la dispnesació ràpida del tractament. Conclou dient que és un dels mètodes més eficaços i amb menys efectes secundaris.

Àmbit
Afectivitat i sexualitat

Destinataris
Professionals

De qui depèn
Departament de Salut – Generalitat de Catalunya.

Altres Territoris d’actuació
Estatal

Pàgina web
 
http://mediarelate.org