L´assemblea local de Creu Roja a Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta, acaba de fer pública la memòria del servei de vigilància i socorrisme a la platja durant el període 2002

L´Ajuntament de Canet i Creu Roja van signar al mes de juny un conveni per a la prestació dels serveis de prevenció i salvament a les platges. L´Ajuntament té la obligació d´oferir aquests serveis esmentats als seus ciutadans i Creu Roja és una entitat que legalment pot prestar-los. D´aquí aquesta col.laboració entre ambdós organismes.


Els resultats d´aquesta temporada s´han presentat a l´Ajuntament de Canet de Mar per tal que des d´aquí se n´informi als ciutadans i a les ciutadanes. I aquestes en són les dades més representatives:

Període dels serveis de Creu Roja a les nostres platges:
Temporada alta: de l´1 de juliol al 31 d´agost
Temporada baixa: del 22 al 30 de juny i de l´1 a l´11 de setembre
Horari:De les 10 del matí a les 6 de la tarda ininterrompudament

Recursos humans:1 coordinador (compartit amb Sant Pol)1 cap d´instal.lació4 socorristes aquàtics dels quals un es patró d´embarcació i un és tripulant2 socorristes bàsicsPunts de socors:1 mòdul de socors (davant l´estació de RENFE)1 torre de vigilància que dóna servei a la platja de Canet1 torre d´intervenció immediata que dóna serveia la platja del Cavaió (utilitzada per primer copaquesta temporada)
Recursos materials: (alguns d´ells compartits amb Sant Pol)1 embarcació del tipus C1 vehicle 4×4 de suport (utilitzat per primer cop aquesta temporada)1 emissora base i 6 portàtils amb carregadors i bateries1 equip respiratori1 equip d´oxigenoteràpia portàtilcèrcols salvavides, armilles, boies, ambusos, caps de 50 i 200 metresfarmacioles, prismàtics, un megàfon, collars cervicals,fèrules inflables , lliteres portàtils, de cullera i de reconeixement

Aportació econòmica de l´Ajuntament de Canet de Mar a Creu Roja per a les actuacions i serveis a les platges de Canet durant la temporada 2002: 22.399,08 euros (3.726.893 ptes)

Total d´actuacions a Canet: 529 durant tota la temporada.
Període amb més incidències: juliol i agost.
Incidències més freqüents: picades de meduses, picades d´altres insectes, lipotímies i algun tipus de ferida a la pell.

Volem destacar que només una persona va haver de ser rescatada de l´aigua i han predominat les accions informatives i preventives.

Els serveis oferts per Creu Roja Canet, Sant Pol i Sant Cebrià compten a més de la col.laboració i el suport dels Ajuntaments implicats amb les aportacions del Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, que entre d´altres actuacions, ha concedit a l´Ajuntament de Canet de Mar el vehicle tot terreny que ha estat cedit a Creu Roja durant aquest període d´atenció i vigilància de les platges.


Canet de Mar, 6 de novembre de 2002