L’Aventura de la vida

Descripció
L’aventura de la vida és un programa per la promoció de la salut i la prevenció de les drogodependències en el marc escolar.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Fundació Catalana de l’Esplai.

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Telèfon
93 474 60 30

Adreça electrònica
 
aventuravida@esplai.org

Pàgina web

www.esplai.org/aventuravida


Observacions:
L’aventura de la vida és un recurs destinat als alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària, és a dir, als nens de 7 a 11 anys.