L’EUM incorpora consideracions mediambientals a totes les disciplines que imparteix

 


L’Escola Universitària del Maresme (EUM)
, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, incorpora a partir d’aquest curs 2002-03 consideracions mediambientals en els plans d’estudis i programes d’ensenyament de les Diplomatures en Ciències Empresarials i Turisme. Amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa, l’EUM es converteix en la primera Escola que aplica aquests coneixements als estudis d’Empresarials.
L’objectiu perseguit no és altre que incidir no només en la formació acadèmica dels alumnes, sinó també donar-los formació ètica i responsable per tal que aquests coneixements es posin en pràctica en la seva futura vida professional, com a gestors i especialistes, en dos camps tan importants com són el turisme i el món empresarial. D’altra banda, l’ambientalització curricular es complementa amb la incorporació per part de l’Escola de criteris ambientals en la seva gestió, com ara la institucionalització de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, l’estalvi en el consum energètic o la recuperació de materials i la minimització de residus. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha atorgat a l’Escola Universitària del Maresme una subvenció de 5.400 euros, que es destinaran a ampliar l’oferta de documentació i bibliografia adequada per tractar el medi des dels diferents aspectes, cercar un expert per l’anàlisi i reforma dels continguts, editar fulletons de suport i a la integració de les consideracions i dels criteris ambientals al funcionament de l’EUM, entre d’ altres. Escola Universitària del Maresme L’Escola Universitària del Maresme (EUM), adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, va néixer l’any 1994. A l’EUM s’imparteixen les Diplomatures en Ciències Empresarials i Turisme. El curs 2002-03, l’EUM posa a disposició dels alumnes l’opció de cursar ambdues carreres i diplomar-se en Ciències Empresarials i Turisme en només 4 anys. Addicionalment, l’Escola Universitària del Maresme ofereix cursos d’especialització, postgraus, cursos d’idiomes, etc.