L’observatori de la Infància i l’adolescència en risc del Maresme

Aquest Observatori tindrà una funció diagnòstica i informativa que permetrà conèixer amb un determinat nivell de seguretat quina és la situació de la infància a la comarca del Maresme.
Des de l´observatori es recolliran les dades dels indicadors comarcals que serveixin per diagnosticar la situació de l´atenció a la infància en risc a la comarca del Maresme i planificar les accions dirigides a compensar les situacions més problemàtiques.

Les seves funcions específiques consistiran en:
Establir els indicadors que es considerin més adequats.
PROPOSTA D’INDICADORS-Establir com han de recollir les dades els diferents serveis i com les han de comunicar. (Documentació que s´ha de generar)


-Fer el tractament estadístic de les dades.


-Actualitzar aquesta informació regularment a la pàgina WEB del protocol.


-Proposar actuacions de millora a la comissió de seguiment.

{J}