L’Observatori de Mataró de l’euro ha informat sobre la nova moneda a quasi 4.000 ciutadans

El balanç de la campanya sobre l’euro, que s’ha portat a terme a la ciutat a través de l’Observatori local de l’euro, ha fet un total de 92 xerrades formatives/informatives a la ciutat, i han estat 3.845 ciutadans els que n’han rebut formació o atenció directa. El regidor de Sanitat, Oriol Batista, ha presentat aquests resultats en la comissió informativa d’avui divendres 5 d’abril.


Accions desenvolupades durant la campanya

La campanya sobre la nova moneda ha tingut una duració de 9 mesos i s’ha basat en les següents actuacions:

– Formació del personal de l’Ajuntament: s’han fet 22 xerrades amb l’assistència de 303 treballadors.
– Edició d’un fulletó informatiu: Les unitats familiars de Mataró van rebre una carta de l’alcalde presentant aquest fulletó informatiu del qual se n’han editat 45.000 exemplars.
– Punt d’informació mòbil: Es van fer 8 accions on es van atendre a 889 ciutadans.
– Xerrades als casals i centres cívics: Es van fer 26 xerrades a casals de gent gran, a associacions de veïns i altres obertes a tots els ciutadans. En total hi van participar 619 ciutadans.
– “L’euro va al col˙le”: Es van visitar 6 escoles i van participar 302 alumnes.
– Pàgina web: La pàgina era una reproducció del fulletó informatiu i va registrar una mitjana de 362 visites mensuals. La web va ser confeccionada per CETEMMSA.
– Contestador 24 hores: 51 ciutadans van utilitzar aquest punt d’informació sobre l’euro.
– Articles publicats i participació als mitjans de comunicació: S’han publicat 60 articles a diferents mitjans de comunicació de la ciutat.
– Els dijous de l’euro: S’han fet 27 xerrades, amb l’assistència de 586 ciutadans, per al sector del comerç, de l’hostaleria i per a les associacions empresarials.
– Difusió del codi de bones pràctiques: S’ha aconseguit l’adhesió de 241 comerços.
– Estudi de preus: Es van fer, entre els mesos de desembre de 2001 i el mes de febrer de 2002, 589 visites a establiments comercials. Alhora es va inspeccionar la correcta aplicació del doble etiquetatge.
Resultat de l’estudi:
. L’increment de preus s’ha donat a: bars i restaurants en un 2,25%, tèxtil en un 1%, electrodomèstics en un 0,18%, aliments no estacionaris en un 1,43% i en aliments estacionaris en un 5,15%.
. Els preus han incrementat en una mitjana de l’1’22% i en una mitjana proporcional de l’195%.
. Quasi el 80% dels productes no han incrementat el seu preu.
. El 88% dels establiments que han utilitzat el doble etiquetatge ho han fet de manera correcta.
– Recerca de fonts de finançament: El novembre de 2001, l’Ajuntament va signar un conveni de col˙laboració amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per tal de poder incrementar les accions programades per l’Observatori local de l’euro.
– Adaptació de l’Ajuntament i de les empreses municipals a la nova moneda.
– Programa conversor: S’han lliurat 498 programes conversos a comerços i establiments d’hostaleria de la ciutat.

Creació de l’Observatori local de l’euro

L’Observatori local de l’euro de Mataró es va constituir el juliol de 2001 com a òrgan consultiu de caràcter local, amb la missió de fer el seguiment, control i impuls al procès d’adaptació de l’euro, per tal de garantir la transparència i els drets dels consumidors. I estava format de manera igualitària pels següents col˙lectius: Associacions ciutadanes, particularment de consumidors i usuaris; representants del comerç, indústria i serveis; i representants de les administracions públiques a diversos nivells.

Les funcions bàsiques de l’Observatori han estat les següents:

˙ Analitzar en detall les conseqüències pràctiques de la implantació de l’euro.
˙ Promoure el diàleg i la col˙laboració entre els sectors socials i les administracions públiques.
˙ Seguir el procés de transició i implantació de l’euro i elevar propostes i informar sobre el desenvolupament del mateix.
˙ La difusió i el seguiment de l’acompliment del Codi de Bones Pràctiques.
˙ Mediació dels problemes que puguin aparèixer entre professionals i consumidors,
˙ Funció d’acollida, orientació, escolta i assistència als ciutadans en els supòsits necessaris.