L’Oficina d’Atenció Ciutadana va realitzar l’any passat un 15,9% de gestions més que durant el 2000

El telèfon 010 ha rebut 19.823 trucades en els seus primers 3 mesos

El conseller-delegat de Serveis Centrals, Ramon Bassas, ha presentat en roda de premsa la Memòria de l’Oficina d’Atenció Ciutadana del 2001 i el balanç dels tres primers mesos de funcionament del telèfon 010.

En l’últim any i mig l’Ajuntament ha ampliat substancialment els recursos de cara als ciutadans, donat que a banda de l’Oficina d’Atenció Ciutadana situada a la planta baixa de la Casa Gran, s’ofereix la possibilitat d’informar-se i fer alguns tràmits tant per Internet com per telèfon. Això s’ha traduït en un increment del número de persones ateses i també del número de gestions administratives que, conseqüentment, s’han realitzat.


Oficina d’Atenció Ciutadana

L’Oficina d’Atenció Ciutadana va atendre l’any passat 99.054 persones, que van generar un total de 145.984 gestions administratives. De totes aquestes persones, 69.357 van adreçar-se al servei presencialment (a la planta baixa de l’Ajuntament) i 29.697 per telèfon.

En comparació amb els anys anteriors, es constata un increment important i progressiu del volum d’atenció per part del personal de l’oficina, donat que el 1999 es van rebre 75.429 persones i durant el 2000 van ser 91.799. Per altra banda, l’augment d’usuaris ha anat acompanyat d’un increment del 15,9% de les gestions sol·licitades en comparació amb l’any anterior, que van ser un total de 122.559.

Els moments de major afluència de públic a aquest servei, que està obert ininterrompudament de 9 a 19 hores, continuen centrant-se entre les 11 i les 12 del migdia.

La major part de les gestions van correspondre al Padró d’Habitants i als tràmits de gestió tributària, que des mitjans d’any ja es van poder fer tots a l’Ajuntament.

Pel que fa a la valoració que fan els usuaris de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en l’estudi de satisfacció realitzat per l’empresa Mdk queda palès per segon any consecutiu que hi ha una bona percepció tant del tracte personal com de la informació rebuda. La puntuació obtinguda en l’enquesta realitzada a 768 persones està per sobre del 8.

Tràmits per Internet

Aquest servei va entrar en funcionament el 7 de juny del 2001 a través de la web municipal ( www.infomataro.net ) i, des de llavors, els ciutadans han visitat 17.292 pàgines amb informació sobre els tràmits i la possibilitat de realitzar-ne alguns d’ells on line. Així, es calcula que cada dia es realitza una mitjana de 216 visites a les pàgines d’atenció telemàtica al ciutadà.

Les hores en que es produeixen més connexions són entre les 10 i les 13 hores i els 10 tràmits més consultats per Internet fan referència a: el Padró Municipal d’Habitants, consultes sobre el Plànol de la Ciutat, avançament del càlcul de l’IAE, participació en processos de selecció de personal, volants de residència i convivència, pagament d’impostos, registre d’entrada de documents, avançament del càlcul de plusvàlua, recepció d’incidències, queixes i suggeriments, i al·legacions a les multes.

Telèfon 010

El telèfon únic d’atenció ciutadana, que funciona les 24 hores del dia, va entrar en funcionament el 28 de gener i, en aquests tres mesos, ha rebut 19.823 trucades. El 010 ofereix informació genèrica sobre la ciutat i també sobre els tràmits i gestions administratives que qualsevol mataroní pot haver de fer. A més, el 010 també actua com a òrgan receptor d’incidències, queixes o suggeriments, que després són traslladats als departaments corresponents de l’Ajuntament per a ser solucionats.

El número d’usuaris que s’ha adreçat a aquest telèfon ha anat augmentat progressivament: 6.088 al primer mes, 6.580 al segon, i 7.155 al tercer.

Del total de les trucades, 18.353 han estat classificades com a sol·licituds d’informació, 463 com a sol·licituds de tràmits, i 1.007 com a comunicacions d’incidències.

Els temes sobre els quals s’ha demanat més informació són : telèfons de serveis i entitats (25%), tràmits municipals (23%), i activitats culturals ciutadanes (21%).

Quant als tràmits, el 76% van ser volants de padró i el 24% domiciliacions bancàries de rebuts.