La Comissió Permanent del Ple

La Comissió Permanent del Ple

Té funcions delegades pel President i pel Ple. Exerceix el control i fiscalització de la gerència i de la resta d’òrgans del govern. En són membres els consellers i conselleres comarcals designats pel Ple de la institució.

La Comissió Permanent del Ple del mandat 2003-2007, fins el 29 d’abril, data en la qual Manuel Mas va renunciar al càrrec estava formada per:

Sr. Pere Almera i Puiggròs: President (PSC)

Sr. Antoni Soy i Casals: Vicepresident primer (ERC)

Sr. Llorenç Artigas i Planas: Vicepresident segon (ICV-EA-EPM)

Sr. Josep Jo i Munné: Conseller delegat àrea Territori i Sostenibilitat (PSC)

Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús: Conseller delegat àrea Promoció Econòmica i Cooperació Local (ERC)

Sr. F. Xavier Serra i Vigil: Conseller delegat àrea Serveis Personals (ICV-EA-EPM)

Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares: Portaveu del grup comarcal de CIU

Sr. José Manuel López i González: Portaveu del grup comarcal del PPC


{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}