La Comunitat Europea augmenta la subvenció que havia destinat inicialment per a la urbanització de l’entorn de les noves escoles de Dosrius

La Direcció General d´Administració Local ha comunicat a l´Ajuntament de Dosrius que l´ajut que inicialment se li havia concedit de 30.000 euros, per a la urbanització i enjardinament de l´entorn de les noves escoles, s´ha augmentat fins a 60.000 euros.

Aquest augment ve arran d´una al·legació que l´Ajuntament va presentar a l´aprovació inicial d´una proposta d´ajuts de fons europeus de cofinançament FEDER, dins les anualitats 2002-2003.


El fet de doblar l´ajut de la comunitat europea satisfà moltíssim a l´Ajuntament, ja que és una obra que puja uns 400.000 euros i que atesa la seva magnitud i la poca capacitat econòmica de l´Ajuntament, a aquest se li feia molt difícil poder-la afrontar només amb recursos municipals. Al mateix temps, aquesta obra compta també amb un ajut molt important de la Diputació de Barcelona de 252.425 euros.

Aquesta obra es va iniciar materialment el passat dilluns 8 de juliol, tancant la circulació a l´indret que es fa l´actuació, amb l´esperit que amb la meitat del temps que contempla el projecte es puguin realitzar i finalitzar els treballs programats, atenent que a mitjans de setembre la nova escola de Dosrius entrarà en funcionament a la nova ubicació.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 9 de juliol de 2002