La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme es redueix

 

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme va tornar a baixar la setmana passada (entre el 4 i el 10 d’abril). De 187 mg per litre d’aigua ha passat a 141 mg/litre. Aquesta disminució coincideix amb una reducció del consum d’aigua potable als onze municipis que reben aigua potable de la Planta Potabilitzadora de Palafolls: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.
La concentració de sodi a l’aigua que surt de la Planta Potabilitzadora de Palafolls es troba per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat: actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua.
Gràfica d’evolució de la concentració de sodi durant els darrers mesos:   

S’ha de tenir en compta que les dades abans esmentades fan referència a la concentració de sodi a la sortida de la Planta Potabilitzadora de Palafolls, si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-les per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.