La concentració mitjana de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme arriba als 297 mg per litre

La concentració de sodi d’aquest dia és superior a la de les setmanes anteriors perquè la demanda (el consum) d’aigua va pujar lleugerament. No obstant, és una dada puntual perquè en els dies posteriors la demanda va tornar als valors de fa quinze dies i la concentració de sodi també va baixar. Les darreres pluges d’aquests dies, de moment, no han produït cap efecte sobre l’estat de l’aqüífer. La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 13 de febrer de 2002 va ser de 297 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. Si voleu accedir a la gràfica dels últims mesos,  
Cliqueu aquí S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.