La Diputació de Barcelona encarrega el projecte executiu d’arranjament de la carretera d’accés a Can Massuet-El Far i el projecte d’arranjament de la travessera al seu pas per Canyamars

L’oficina tècnica de cooperació de la Diputació de Barcelona ha comunicat a l’Ajuntament que ha encarregat el projecte executiu d’arranjament de la carretera d’accés a can Massuet-El Far, banda de Dosrius, i el projecte d’arranjament de la travessera al seu pas per Canyamars.

El projecte d’arranjament de la carretera d’accés a can Massuet-El Far, que presenta un cert deteriorament del ferm: esfondraments, absència de tanques de protecció i falta de senyalització, que fa que comporti cert perill, degut al pas dels nombrosos vehicles procedents del nucli urbà de can Massuet-El Far. Per aquest motiu, la Diputació ha encarregat el projecte executiu consistent en la reparació dels esfondraments fressats i execució de capa de rodadura, repàs de cunetes, col.locació de tanques de protecció on calguin i senyalització.


La longitud total de la carretera és d’uns 1.200 metres, amb una amplada aproximada de calçada de 10 metres. Aquest tram és el comprès entre la connexió de la carretera de Dosrius a Canyamars fins al començament del nucli urbà de can Massuet-El Far. El cost previst de l’obra, amb IVA inclòs, és de 85.000 euros (14.142.810,– PTA.), i l’empresa adjudicatària és DOPEC, S.L.. També es quantifiquen un total de 5.826,91 euros (969.516,– PTA), per a l’elaboració del projecte executiu.

La previsió de lliurament d’aquest projecte executiu és a curt termini, això vol dir abans de 100 dies i l’execució de l’obra es preveu que quedarà enllestida en un temps màxim d’aproximadament un any. Tant el cost del projecte com de l’obra serà finançat íntegrament per la Diputació de Barcelona, dins el Programa Xarxa Barcelona de municipis de Qualitat.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 27 de març de 2002