La diputació de Barcelona subvenciona amb 10.900€ les activitats esportives d’Argentona

L’ajuntament d’Argentona ha rebut una nova subvenció de 10.900 EUROS, procedent de la Diputació de Barcelona, pel suport a les activitats esportives. Més concretament, la subvenció va destinada a finançar diferents esdeveniments esportius que es fan a la Vila (la Marxa de Muntanya, Argimtona, l’Escola esportiva), així com a l’adquisició i reposició de material esportiu.


Amb aquesta subvenció, com amb les altres que rebem, podem aconseguir donar més i millors serveis als ciutadans i ciutadanes d’Argentona. I, per tant, millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones i, al mateix temps, tenir més recursos econòmics i fer les coses sense necessitat d’utilitzar els recursos econòmics municipals.


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’ArgentonaENS MOVEM PER UNA ARGENTONA MÉS EFICAÇ
ENS MOVEM PER A UNA ARGENTONA PER A TOTHOM