La Diputació subvenciona amb 2.400€ la millora del Punt d’Informació Juvenil de Dosrius

L´oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 2.404,05 euros, per potenciar i desenvolupar el servei municipal de joventut que l´Ajuntament de Dosrius està potenciant des de la corresponent àrea.

L´Ajuntament de Dosrius ha fet un gran esforç modificant l´emplaçament del Punt d´Informació, habilitant-hi més equips informàtics per a la connexió a Internet, fent-hi espais de lectura, suprimint barreres arquitectòniques, habilitant serveis per a persones amb mobilitat reduïda, etc.


Sens dubte, aquest ajut de la Diputació de Barcelona proporciona la possibilitat de fer un pas més endavant en tema de joventut i poder realitzar el projecte que l´Ajuntament de Dosrius està endegant.

Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 27 de maig de 2002.