La disminució del consum fa baixar la concentració de sodi a l’aigua subministrada des de la Potabilitzadora de Palafolls

 

Les analítiques fetes el passat 27 de febrer pel Consell Comarcal del Maresme a l’aigua subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls, situen la concentració de sodi en 146 mg per litre d’aigua.
Observant  
la gràfica de les darreres setmanes, s’aprecia com la concentració de sodi a l’aigua subministrada des de l’ETAP de Palafolls ha disminuït. Això és degut a que el consum d’aigua també s’ha reduït i a que els nivells de sodi de l’aigua de 2 dels 9 pous de captació (concretament el 2 i el 3) ha baixat lleugerament.
No obstant això, la qualitat d’aquestes dues captacions no ha millorat suficientment com per a poder contrarestar l’efecte que tindria un augment sobtat en la demanda. Pel que fa a les darreres pluges, caldrà esperar uns dies per veure si han tingut algun efecte sobre el comportament de l’aqüífer de la Tordera.
La Potabilitzadora de Palafolls subministra aigua als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. S’ha de tenir en compta que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, els paràmetres de sodi cal canviar-los al parlar de subministrament en baixa. Tot i que la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta es troba per sota del nivell d’exempció demanat pel CCM al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, tinguin present el contingut de sodi que porta l’aigua potable.