La Font Picant ja és definitivament del poble d´Argentona

L’alcalde d´Argentona, Antoni Soy, i l´antic propietari han signar l´escriptura pública davant de notari a partir de la quual la Font Picant i tot el bosc del seu entorn passen a ser propietat de l´ajuntament.

És l´últim i definitiu pas desprès de l´acord a que es va arribar fa uns mesos amb el propietari, i un cop rebut l´informe favorable de la Generalitat de Catalunya.


Ara, l´ajuntament ja és el propietari de 90.978,42 m2 de terreny forestal, inclosa la Font Picant, i ha rebut una compensació econòmica de més de 180 mil euros (uns 30 milions de pessetes), que hauran de servir per arreglar la Font. En contrapartida, l´ajuntament ha ofert dues finques de la seva propietat, situades a can Cirés, que tenen un valor equivalent al que rep. Amb aquest acord, s´aconsegueix la propietat de la Font Picant i dels boscos que l´envolten sense que es faci cap construcció d´habitatges a tota la zona, una de les reivindicacions per les que s´havia lluitat històricament i fins a avui.

Està previst també la celebració d´una festa per la recuperació de la Font Picant a principis de setembre, així com un recull d´idees a tots els àmbits –persones, entitats, escoles, etc.- sobre la rehabilitació futura de la Font Picant abans de fer el projecte i les obres corresponents.

Ben cordialment,


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona