La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena té una borsa de voluntariat amb més de 50 membres

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena va iniciar l’abril del 2001 una borsa permanent de voluntaris amb motiu de l’Any Internacional del Voluntariat. Des de l’inici del projecte fins al mes de desembre 30 voluntaris s’han inscrit en aquesta borsa.


L’objectiu del projecte ha estat per una banda potenciar el voluntariat a la ciutat i, per l’altra, intentar cobrir les necessitats que moltes associacions sociosanitàries tenien a nivell de voluntaris.

Actualment, amb aquests nous 30 membres, ja en són més de 50 els voluntaris adherits al programa, cosa que ha permès disposar d’una borsa àmplia, eficaç i ben estructurada permetent que es puguin desenvolupar les diferents tasques de voluntariat amb serietat i professionalitat.

La borsa ofereix voluntaris a les 12 associacions sociosanitàries de Mataró, a les quals la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena dóna suport, i a més a l’Hospital de Mataró, la Residència Municipal Sant Josep i a l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

El 2002 la Fundació Hospital preveu augmentar els recursos destinats a aquest projecte per tal de millorar-ne el seu funcionament, sensibilitzar a la població, potenciar la participació ciutadana i cobrir totes les demandes que hi arribin.

La institució ofereix els següents serveis:

. Recerca de nous voluntaris,
. Informació i assessorament als voluntaris, a les associacions sociosanitàries i a les entitats que s’adhereixin al programa,
. Derivació i seguiment dels voluntaris de la borsa per fer-ne un estudi qualitatiu i quantitatiu del seu funcionament.