La Generalitat desestima els recursos contra la sanció per una estació de telefonia mòbil sense llicència municipal a Argentona

El Conseller de Política Territorial, a proposta de la Direcció General d’Urbanisme, ha desestimat els recursos contra les sancions que aquesta última els hi va imposar a conseqüència de la instal·lació d’una estació de telefonia mòbil sense llicència al carrer Badalona, 10-12 d’Argentona.


És una bona notícia per la lluita contra les infraccions urbanístiques que va iniciar, en aquest cas, l’Ajuntament d’Argentona, tot i que ara els implicats poden interposar un recurs contenciós administratiu en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A l’abril de 2001, i a proposta de l’Ajuntament d’Argentona, la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va imposar una sanció de 220.000.- pessetes a Retevisión Móvil S A, en qualitat d’empresa promotora, 220.000.- pessetes al tècnic director de les obres, i de 165.000.- pessetes a la Comunitat de Propietaris del Carrer Badalona 10-12, com a propietaris, per la comissió d’una infracció urbanística consistent en la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil amb la llicència municipal expressament denegada en virtut de decret d’Alcaldia de 29.03.00.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació.
Ajuntament d’ArgentonaTOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA MÉS SOSTENIBLE.
TOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA MILLOR.