LA Generalitat enderrocarà varies construccions il·legals al Torrent de Vera

Davant de les presumptes il legalitats comeses al Torrent de Vera tant l?Ajuntament d?Argentona com la Generalitat de Catalunya han dut a terme, des de ja fa anys, diversos expedients de disciplina urbanística i així com expedients sancionadors. Darrerament, algun d?aquests expedients ja s?estan resolent o estan en vies d?execució. ¨
Així, ara fa un any el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va imposar dues importants sancions econòmiques, de 40,9 milions de pessetes i als 30,6 milions de pessetes respectivament, per la parcelació il·legal de dues finques registrals al Torrent de Vera. Més recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l?Ajuntament d?Argentona en relació al seu dret a l?enderroc de la il·legal ?Nau Blava? situada a l?esmentat Torrent de Vera.
Ara, l?INCASOL, en representació de la Generalitat de Catalunya, ha demanat a l?Ajuntament d?Argentona la llicència per tal de procedir a l?enderroc de les construccions fetes sense llicencia i, per tant il·legalment, a quatre parcel·les (les núm. 32, 38, 42C i 42D) situades a l?esmentat paratge del Torrent de Vera. Des de l?Ajuntament d?Argentona valorem molt positivament que s?arribi fins a l?execució d?enderrocs, el que, juntament amb la incoació i la resol lució d?altres expedients disciplinaris i sancionadors en el proper futur, han d?actuar com a element disuasori per a les il legalitats urbanísticas, ambientals i de les activitats econòmiques al Torrent de Vera. Argentona, 6 de novembre de 2001. Antoni Soy Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació Ajuntament d?Argentona