La Gestió de Serveis a l’Administració Local Supramunicipal: Actors, Models i Organització


Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, el 27 d’abril es va celebrar la jornada: La gestió de serveis a l’administració local supramunicipal: Actors, Model i Organització”.

A continuació podeu trobar les ponències presentades:


  SESSIÓ INTRODUCTÒRIA:

{.d}  
Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Entitats Metropolitanes, Mancomunitats de Municipis, Consorcis Locals, Ens de Gestió i Societats Públiques Locals, Comunitats de Municipis…. 2124 ens locals al servei dels ciutadans , a càrrec d’Eladi Torres, Gerent del Consell Comarcal del Maresme {.d}


ELS ENS LOCALS DE SEGON NIVELL: DIRECCIÓ POLÍTICA, GESTIÓ DE SERVEIS I TRANSPARÈNCIA CIUTADANA

{.d} 
El paper dels electes locals de segon nivell , a càrrec de Ramon Bassas, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró.-Planificació, assignació de recursos, gestió i avaluació dels serveis supramunicipals, a càrrec de Laia Claverol, Cap de servei de Govern Local de la Diputació de Barcelona


-Els ciutadans i l’administració local supramunicipal: coneixement i participació, a càrrec de Joaquim Brugué, Director General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.{.d}

Taula rodona moderada per Pere Almera, President del Consell Comarcal del Maresme.


COM AVALUAR L’EFICÀCIA I EFICIÈNCIA DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS?

{.d} 
Per què és més eficient l’administració supramunicipal? , a càrrec de Mar Isla, Directora Acadèmica de l’Escola Universitària del Maresme (EUM)


– 
És possible crear objectius interadministratius? , a càrrec de Tamyko Ysa, professora del Departament de Política d’Empresa d’ESADE


– 
La definició i avaluació d’objectius estratègics i operatius: l’experiència del CCM , a càrrec de Josep Pena, Coordinador de Serveis Generals del CCM{.d}

Taula rodona moderada per Lloreç Artigas, Alcalde de Vilassar de Dalt i Vicepresident segon del CCM


LES QUALITATS DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS I LES EXPECTATIVES DELS CIUTADANS

{.d} 
La qualitat en l’àmbit local . Algunes reflexions, a càrrec de Xavier Sisternes, Cap del Gabinet Tècnic del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya


– 
Qualitat de processos, qualitat de serveis i qualitat percebuda: el model del CCM , a càrrec de Sandra Marín, responsable de Qualitat del CCM


– 
Els lideratges de qualitat a l’administració local , a càrrec de Javier Cisneros, Coordinador de Projectes Estratègics del CCM.{.d}

Taula rodona moderada per Ricard Bonastre, Coordinador d’Hisenda i Interior de l’Ajuntament de Mataró.


-CLOENDA
{.d}Cloenda, a càrrec de Joan Antoni Baron, Alcalde de Mataró{.d}