La Junta de Portaveus

FUNCIONS I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l´òrgan d´assessorament sobre l´Ordre del Dia del Ple, pot emetre informes, dictàmens i d’altres.
Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el President. Es reuneix abans de la celebració de cada sessió plenària de la corporació.

MEMBRES

  • Damià del Clot Trias (President)
  • Laura Ribot Cuenca (ERC)
  • Ernest Suñé Nicolás (PSC)
  • Jofre Serret Ballart (JUNTSxCAT)
  • Francisco Avilés Salazar (C’s)
  • Sebastian Tejada Garcia (ECG)
  • Miquel Rovira Mariné (CUP)
  • Francesc Guillem Molins (Conseller no adscrit)