La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l´òrgan d´assessorament sobre l´Ordre del Dia del Ple, pot emetre informes, dictàmens i d´altres.

Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el President. Es reuneix abans de la celebració de cada sessió plenària de la corporació.COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS (MANDAT 2015-2019)


  • Josep Triadó (President)
  • Montserrat Garrido (CiU)
  • David Gutierrez (PSC)
  • Josep Maria Molins (ERC)
  • Jan Catà (CUP)
  • Sebastian Tejada (ICV)
  • Francisco Avilés (C’s)
  • José Manuel López (PP)