La Missió del Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme és una administració pública local al servei dels municipis de la comarca que vetlla perquè totes les persones que viuen al Maresme, amb independència de la grandària del seu municipi, tinguin accés als mateixos serveis sota el mateixos principis d’eficiència, qualitat i innovació.