La Policia Local fa una campanya sancionadora de contaminació acústica de vehicles durant un mes

El 2001 un 24% dels vehicles va sobrepassar els límits establerts

La Policia Local de Mataró està portant a terme, des del passat dimarts 21 de maig, una campanya sancionadora de la contaminació acústica dels vehicles a motor. Aquesta actuació, que finalitzarà el pròxim 21 de juny, es troba dins les campanyes ordinàries que s’efectuen mensualment i que estan en el marc de l’Agenda 21.


La contaminació acústica generada pels vehicles a motor pertorba notòriament la convivència, la salut i, en definitiva, la qualitat de vida a les ciutats, per aquest motiu es vol incidir en aquest punt fent aquesta campanya específica i de caràcter intensiu.

Els controls de sorolls s’efectuaran en horaris de matí, tarda i nit, a diversos punts de la xarxa viària bàsica, tenint en compte el volum de trànsit de vehicles de dues rodes i l’existència d’uns nivells baixos de rumorositat a la zona, per tal d’evitar la distorsió dels mesuraments.

Segons l’Ordenança Municipal de Circulació, els límits de sorolls vigents per a motocicletes i ciclomotors són els següents:

– Inferior o igual a 80 cc: 84 decibels

– Entre 80 i 175 cc: 85 decibels

– Superior a 175cc: 90 decibels

Del resultat de la campanya realitzada l’any 2001, coincidint amb l’entrada en vigor de la modificació dels límits de soroll permesos, es va desprendre que un 24,06% dels vehicles controlats excedien els límits. En total, van efectuar-se 1.234 mesuraments de soroll a motocicletes i ciclomotors, i 297 denúncies/immobilitzacions.

Paral.lelament, també es controlaran altres aspectes relatius a la seguretat i circulació de vehicles de dues rodes: documentació de vehicles i conductors, ús de casc, retrovisors i matriculació, entre d’altres.