La Policia Local inicia la VI Campanya de Gossos a la Via Pública

Es farà especial control sobre la tinença de cans potencialment perillosos

La Policia Local de Mataró, a través de la Unitat de Qualitat de Vida i de la Policia de Barri i amb la col.laboració del Servei de Sanitat i Serveis Socials de l´Ajuntament, portarà a terme, entre els dies 11 i 24 de novembre, la VI Campanya de Gossos a la Via Pública.


Aquesta campanya té com objectiu el control de les condicions de tinença dels gossos, la conscienciació dels deures i obligacions administratius i cívics que comporta la titularitat d´aquests animals i la denúncia de les infraccions que es detectin, sancionables amb imports que van des dels 30,05 als 90,15 euros.

Com a conseqüència de les últimes normatives que s´han publicat sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, aquesta campanya prestarà especial atenció a aquest col.lectiu, identificant els seus portadors i informant-los de l´obligació de disposar de la llicència municipal per poder tenir i conduir pels espais públics gossos d´aquesta mena.

Per altra banda, també es tindrà en compte la presència d´animals solts, les defecacions no recollides i el cens caní. Si l´animal no està censat, es donarà al portador del gos un full d´inscripció que podrà presentar en els centres cívics, a l´Oficina d´Atenció Ciutadana o al Servei de Sanitat, en el termini d´un mes.

Així mateix, s´informarà els propietaris o portadors dels animals de l´obligatorietat de tenir-los identificats amb un xip.

La campanya pretén aconseguir un control i conscienciar els propietaris, per tal de garantir les adequades i segures condicions de tinença dels animals, per als mateixos animals i per a la resta de ciutadans.