La primera fase de les obres de reurbanització del tram superior de l’avinguda Corregiment ja està en marxa

El Servei d´Obres de l´Ajuntament va començar, la setmana passada, la primera fase de les obres de reurbanització del tram de l´avinguda Corregiment comprès entre la ronda Mossèn Jacint Verdaguer i la ronda Doctor Ferran.


Els treballs, que els realitza l´empresa Construcciones Curto i tenen un pressupost de 676.965,50 euros, està previst que estiguin enllestits en 6 mesos.

L´objectiu del projecte és donar continuïtat a les obres d´urbanització que es van fer a l´avinguda Corregiment, entre el Camí de la Geganta i l´avinguda Mossèn Jacint Verdaguer, així com a la nova aliniació d’aquest vial.

El projecte aprovat inclou dues fases: una primera, que és la que acaba de començar i que afectar al tram de carrer comprés entre l´avinguda Jacint Verdaguer i el Poliesportiu Municipal de Cirera, (aproximadament 165 metres linials); i una segona fase, que abarcarà la resta de vial, és a dir, des del poliesportiu fins a la ronda Doctor Ferran (uns 158 metres de longitud).

Primera fase

Concretament en la primera fase està previst modificar, d´una banda, l´aliniació actual de l´avinguda del Corregiment, que quedarà en aquest tram amb una calçada de 6,20 metres d´amplada, amb un carril de circulació per a cada sentit de la circulació; alguns trams d´aparcament en cordó i dues voreres d´amplada variable segons el tram.

Aquestes obres inclouen també la plantació de 47 arbres (lladoners i mimoses) en totes dues voreres, la col·locació de 12 columnes de llum de 10 i 4 metres d´alçada amb llums assimètriques i globus respectivament, la instal·lació de la xarxa de serveis bàsics (clavegueram, distribució d´aigua, telefonia, enllumenat públic, xarxa de telecomunicacions, xarxa elèctrica, xarxa de reg i semaforització) i l´adequació de la tanca de l´IES Damià Campeny.

Segona fase

Quant a la segona fase de les obres, aquestes consistiran en reurbanitzar el tram des del poliesportiu de Cirera fins a la ronda Doctor Ferran, concretament, es refarà el paviment de les voreres, es redefiniran les aliniacions, es plantaran 24 arbres (lladoners), es canviarà l´enllumenat públic actual per 16 columnes de 10 i 4 metres d´alçada amb llums assimètriques i globus respectivament i es soterraran les línies elèctriques