La Visió del Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme vol ser:
  • Un referent com a model d’organització, innovació i gestió de serveis supramunicipals  • Un referent de tots els ens supralocals de caràcter sectorial que actuen en el territori  • Una administració al servei dels municipis que ha de potenciar les relacions de solidaritat, mancomunitat, cooperació i treball en xarxa entre els ajuntaments del Maresme