Les àrees de Serveis Personals i Promoció Econòmica del CCM obtenen la certificació de qualitat ISO 9001:2000


Les àrees de Serveis Personals i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme han obtingut la Certificació del Sistema de Gestió de Qualitat establert a la Norma ISO 9001:2000. Aquesta certificació acredita que els processos i la gestió realitzada pel Consell Comarcal del Maresme en els serveis de Transport Escolar, Menjador Escolar, Convocatòria d´Ajuts Individuals de Menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, i Formació Ocupacional segueixen els estàndars de qualitat europeus.

Amb l´obtenció d´aquesta certificació, el CCM es converteix en el primer Consell Comarcal de Catalunya que sotmet els seus processos de treball a avaluació externa per aconseguir una gestió més eficient i eficaç. El sistema de qualitat és una eina que permet valorar els punts forts i els febles de cadascun dels processos a fi de plantejar accions de millora contínua que reverteixen en la prestació de serveis de major qualitat als ciutadans i ciutadanes. Una vegada s´ha verificat que els processos de treball s´ajusten als estàndars de qualitat, es fan uns controls anuals per assegurar que s´ha mantingut el nivell obtingut.