Les excavacions del carrer Sant Cristòfor mostren restes d’un gran edifici romà

El passat dijous, 2 de maig, es va iniciar la segona fase de la intervenció arqueològica als carrers de Na Pau, de Sant Cristòfor i d´en Xammar. Aquesta fase, que finalitzarà el pròxim 16 de juny, se centra en el carrer de Sant Cristòfor, en el tram comprès entre el carrer d´en Pujol i el carrer d´en Xammar i els coordina l’Àrea d’Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró i els realitza l’empresa Àtics SL.L´excavació d´aquest carrer ha posat al descobert un nou sector de les restes d´un edifici romà que en part ja havia estat localitzat en les excavacions efectuades els anys 1986 al carrer d´en Pujol, 1998 al solar de Can Puig (Sant Cristòfor, 12) i 2000 a l´immoble de Can Pinós (Sant Cristòfor, 10). En concret, s´ha localitzat un tram de 3,80 m del mur de tanca del costat nord de l´edifici, que té una amplada d´1m i conserva una altura d´1,90 m.


Es tracta de les restes d´un edifici de grans mides, del qual no s´han trobat els límits i que com a mínim feia 20 x 12 m de costat. La troballa de cinc tambors de columnes de granit de més d´un metre de diàmetre fa suposar que era en part porticat. Tant per les mides com per la tècnica constructiva –grans blocs de pedra escairats units en sec- es dedueix que era una construcció singular, possiblement de caire públic, la funcionalitat de la qual encara resta per esbrinar.

La importància de la troballa és degut a la seva cronologia, ja que tot i que es desconeix quan es va construir, sembla ser que l´edifici es va deixar d´utilitzar quan es va fundar la ciutat romana, cap el 80-70 aC. L´existència d´aquest edifici singular podria ajudar a explicar el perquè es va fundar Iluro justament en aquest indret, on actualment se situa el centre històric de Mataró.


Els treballs també han permès recuperar una bona quantitat d´estris domèstics del segle V dC, abocats com a deixalles en unes grans fosses retallades al sòl natural, així com les restes de l´esquelet d´un individu adult, potser de finals del període romà.