Les obres de remodelació del Mercat Municipal d’Arenys de Mar, després de l’estiu

Les obres de remodelació del mercat municipal començaran al setembre. Així ho van decidir la Junta del Mercat Municipal i el Regidor de Promoció Econòmica aquest dimarts a la tarda, a la reunió que van mantenir a l’Ajuntament.

La primera fase de l’actuació preveu els treballs per paliar alguna de les patologies que pateix l’edifici, i posteriorment es faran els treballs d’adequació al nivell normatiu d’accessiblitat i seguretat en l’edifici d’ús públic.


Això voldrà dir que fins a acabar aquest any es faran actuacions concretes de soterrament de la línia elèctrica que passa pel centre del mercat, la neteja i antioxidació de l’estructura metàl·lica, i la col·locació d’aïllament, així com la pintura interior de la coberta de l’edifici del mercat. Aquesta primera fase durarà uns quatre mesos i no afectarà a grans trets el funcionament normal del mercat.

El cost aproximat d’aquesta primera fase de treballs ès de 32 milions de pessetes. L’Ajuntament ha iniciat aquests dies el procès administratiu de licitació de les obres. El pressupost total de les quatre fases de treball és d’uns 64 milions de pessetes.

A partir de l’any vinent, se seguirà l’obra en tres fases més que permetran rehabilitar l’estructura, eliminar les barreres arquitectòniques, millorar les condicions de seguretat, refer l’enllumenat interior, pintar interior i exteriorment el mercat, rehabilitar les zones malmeses, i l’adequació del paviment del carrer de l’Olivar des de la Riera del Bisbe Pol i fins a l’accés al mercat.


Ajuntament d’Arenys de Mar
Regidoria de Promoció Econòmica

3 d’Abril de 2002