Les restes arqueològiques dels carrers Na Pau i Sant Cristòfor són habitatges de l’època fundacional de la ciutat d’Iluro

Aquesta setmana acaba la primera fase de l’actuació arqueològica que es realitza als entorns de Can Xammar, situat al centre de la ciutat. Els treballs, que van començar el passat 23 d’abril i s’ha centrat al carrer Na Pau i un tram del carrer Sant Cristòfor els coordina l’Área d’Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró i els realitza l’empresa Atics SL.


L’excavació d’aquest sector ha possibilitat la descoberta de quatre dependències d’època romana, possiblement habitatges, parcialment destruïdes pel clavegueram i altres serveis soterrats d’època moderna i actual. Els murs d’aquests habitatges estan construïts en sec, sense utilitzar morter, i es conserven entre 0,60 m i 1 m d’alçada.

La cronologia d’aquestes estructures s’ha pogut determinar a partir del material arqueològic -bàsicament restes de terrissa- trobat en les rases de fonamentació dels murs. Aquest material situa la construcció dels habitatges en el període en que es fundà Iluro -80-70 aC-, per tant, corresponen a la primera trama urbana de la ciutat romana. Cal destacar que en una de les habitacions s’ha localitzat un lacus o dipòsit per a la decantació de líquids -vi o oli-. S’estima que aquests habitatges es van abandonar uns 60 anys més tard de la seva construcció, ja en època de l’emperador August.

Les restes trobades esdevenen el conjunt d’habitatges domèstics d’època fundacional més extens i millor documentat trobat fins al moment al jaciment.

Un cop finalitzada l’excavació, s’està procedint a cobrir les restes arqueològiques per tal de preservar-les i poder iniciar la següent fase dels treballs -la resta del carrer de Sant Cristòfor-, que està previst que comenci el proper dilluns 29 d’abril.