Licitació de l’obra “Centre de Negocis del Maresme”

 
Anunci de licitació de l’obra “Centre de Negocis del Maresme”
– 
Plec de clàusules del contracte d’obres i instal·lacions per la “Reforma de la planta baixa de l’EUM per la implantació del Maresme Centre de Negocis”
– 
Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions