Licitació de la gestió del servei “Centre d´Acollida d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme


 
Anunci de Licitació de la gestió del servei “Centre d´Acollida d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme”


– 
Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques

 
Plec de Clàusules Tècniques

El termini per presentar proposicions per a la licitació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme finalitza el dia 2 de gener de 2006.