Links d’interès sobre l’Euro

 

{5}Europa{5}
Servidor Europa – euro

Parlament Europeu

Parlament Europeu – Oficina a Espanya

Banc Central Europeu
{]}./ARXIUS/2008/fotos/rollseuros.jpg{]}{5}Espanya{5}
Ministeri d’Economia i Finances

Agència Estatal d’Administració Tributària
 

{5}Catalunya{5}
Generalitat de Catalunya

Cambres de comerç de Catalunya

Patronat Català Pro Europa

CIDEM