Links d’interès


SERVIDOR EUROPA

PRESIDÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA (Països Baixos)
{5}INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA{5}
CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA

COMISSIÓ EUROPEA

REPRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA A ESPANYA

PARLAMENT EUROPEU

OFICINA DEL PARLAMENT EUROPEU A ESPANYA

TRIBUNAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE COMPTES
{5}ÓRGANS COMUNITARIS{5}
COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL

COMITÈ DE LES REGIONS

BANC EUROPEU D’INVERSIONS

BANC CENTRAL EUROPEU

DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU
{5}OFICINES I AGÈNCIES COMUNITÀRIES{5}
OFICINA HUMANITÀRIA DE LA UNIÓ EUROPEA (ECHO)

OFICINA EUROPEA DE LES LLENGÜES MINORITÀRIES

AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDI AMBIENT

OBSERVATORI EUROPEU DE L’OCUPACIÓ

OBSERVATORI EUROPEU PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL
{5}BASES DE DADES{5}
RAPID (Notícies del Servei del Portaveu de la Comissió Europea)

EUR-OP (Oficina Oficial de Publicacions de les Comunitats Europees)

SCAD PLUS (Bibliografia del Servei de Documentació de la Comissió Europea)

ECLAS (Bibliografia de la Biblioteca central de la Comissió Europea)

LOBBIES (Directori de Lobbies de la Unió Europea)
{5}ALTRES WEBS D’INTERÈS LOCAL{5}
INFOREGIO

CONSELL DE MUNICIPIS I REGIONS D’EUROPA

INSTITUT EUROPEU D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA