Maltractament a la gent gran

Guia territorial d’intervenció en el maltractament a les persones grans.

qui pot utilitzar el servei

Professionals dels serveis socials bàsics de la comarca més els de SALUT, MOSSOS, Jutjats i 3r sector (residencies de gent gran, empreses del Servei de Atenció Domiciliaria, Creu Roja)

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Presencialment, telefònicament, correu electrònic.

cost per al destinatari

Gratuït.

finançament del servei

Contracte Programa i subvenció DIBA